Privacybeleid

Algemeen

WAAS CHEMICALS BVBA doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij verzamelen enkel uw persoonsgegevens indien u deze vrijwillig heeft verstrekt, bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of bij het invullen van een formulier op onze website. Dit Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door WAAS CHEMICALS, het gebruik van cookies op www.waaschemicals.be en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van bestelde producten, of aangevraagde diensten. Daarnaast wordt een aantal gegevens opgeslagen bij onze mailingpartner, voor het versturen van nieuwsbrieven. Nieuwsbrieven worden alleen verstuurd wanneer u zich hiervoor heeft aangemeld.

Wanneer wij uw gegevens aan derden verstrekken, zorgen wij er met een verwerkersovereenkomst voor dat uw gegevens enkel worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn.  Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Cookies

www.waaschemicals.be gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Onze webpaginaserver mag alleen cookies opvragen die betrekking hebben op de informatie die via internet tussen u en www.waaschemicals.be is uitgewisseld. Cookies die geen veiligheidsgevoelige informatie bevatten, kunnen op een zodanige wijze op uw vaste schijf worden opgeslagen, dat zij bij een volgend internetbezoek beschikbaar zijn. De enige cookie die van het beveiligde domein op de vaste schijf wordt opgeslagen, is de cookie die wordt gebruikt om uw inloggegevens eventueel vast te houden. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. De instellingen wat betreft cookies verschillen per browser. Als u het gebruik van cookies wilt voorkomen, zal de bedoelde informatie niet langer door uw browser worden opgeslagen en bij elk internetbezoek zullen de gegevens worden gevraagd en moeten worden ingevoerd.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Raadpleeg deze pagina regelmatig als u van de actuele tekst op de hoogte wilt blijven.

Inzage, correctie en recht van verzet

U heeft ten alle tijden recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens. Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen indien u niet benaderd wilt worden met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij onderstaand adres:
WAAS CHEMICALS BVBA
INDUSTRIEPARK NOORD 22 – 9100 SINT-NIKLAAS

Heeft u vragen over deze privacyverklaring neem dan contact met ons op.